Related Icons

Trash Full icon
Trash icon
Trash Full icon
Trash Empty icon
Trash icon
Trash Empty Gold icon
Corbeille pleine icon
Trash Empty icon
Empty Ironman Trash icon
Gnome User Trash icon
View Desktop Version