Icons in this Icon Pack

Hippo Icon
Horse Icon
Insect Icon
Lion Icon
Monkey Icon
Mouse Icon
Owl Icon
Panda Icon
Penguin Icon
Pig Icon
Rabbit Icon
Rooster Icon
Shark Icon
Sheep Icon
Snake Icon
Tiger Icon
Turkey Icon
Turtle Icon
Wolf Icon
View Desktop Version