Icons in this Icon Pack

Folder Favorite Icon
Folder Music Icon
Folder Photoshop Icon
Folder Pictures Icon
Folder Public Icon
Folder Video Icon
Folder Web Icon
Gauge Chakram Icon
Heart Icon
Home Icon
iChat Icon
Isaac Icon
iTunes Icon
Network Icon
Network Off Icon
Photoshop Icon
Preferences Icon
Public Icon
Safari Icon
Safari Blue Icon
Stacks Icon
Terminal Icon
Trash Icon
TrashFull Icon
View Desktop Version