Icons in this Icon Pack

Azureus folder Icon
Bitcomet folder Icon
Bittorrent folder Icon
Limewire folder Icon
MiniNova folder Icon
uTorrent folder Icon
View Desktop Version