Icons in this Icon Pack

Adobe Photoshop CS5 Icon
Google Chrome 12 Icon
Internet Explorer 9 Icon
iTunes 10 Icon
Mozilla Firefox 5 Icon
Opera blue Icon
Skype Icon
Windows Explorer Icon
Windows Live Messenger Icon
Windows Media Player 12 Icon
View Desktop Version