Icons in this Icon Pack

Adobe Reader Icon
Alarmdroid Icon
Android Market Icon
Android Market2 Icon
Calendar Icon
Coctails Icon
Compass Icon
Contact Icon
DesktopVisualizer Icon
Droidwall Icon
Drums Icon
eBay Icon
EBuddy Icon
Evernote Icon
Evernote2 Icon
Gallery Icon
GO Launcher EX Icon
Google Maps Icon
Google Maps2 Icon
iKamasutra Icon
Kicker Icon
LG OS Flashlight Icon
Minimalistic Text Donate Icon
Minimalistic Text Donate2 Icon
View Desktop Version