Icons in this Icon Pack

App Store iOS 7 Icon
Camera iOS 7 Icon
Game Center iOS 7 Icon
Itunes Store iOS 7 Icon
Mail iOS 7 Icon
Music iOS 7 Icon
Photos App iOS 7 Icon
Safari iOS 7 Icon
View Desktop Version