Icons in this Icon Pack

Clear Icon
Desktop Folder Icon
Documents Folder Icon
Downloads Folder Icon
Dropbox Folder Icon
Ember Icon
Evernote Icon
iA Icon
iTunes Icon
Keynote Icon
Messages Icon
Mission Control Icon
Notes Icon
Numbers Icon
Pages Icon
Pictures Folder Icon
Pixelmator Icon
Pocket Icon
Preferences Icon
Public Folder Icon
RSS Icon
Safari Icon
Skype Icon
Stock Icon
View Desktop Version