Icons in this Icon Pack

Apple Icon
Bomb Icon
Book Icon
Briefcase Icon
Cart Icon
Chart Icon
Checklist Icon
Chicken Icon
Cloud Icon
Coffee Icon
Diamond Icon
Dribbble Icon
Email Icon
Facebook Icon
Folder Icon
Gear Icon
Giftbox Icon
Github Icon
Globe Icon
Google Plus Icon
Icecream Icon
Lightning Icon
Map Icon
Mobile Icon
View Desktop Version