Icons in this Icon Pack

Alleluia Icon
Ardechois Icon
Baba au rhum Icon
Bavarois Icon
Beignet Icon
Canele Icon
Cannoli Icon
Charlotte Icon
Chou a la creme Icon
Clafoutis Icon
Creme bruelee Icon
Croquenbouche Icon
Croquignoles Icon
Delice aux noix Icon
Eclair Icon
Financier Icon
Flan Icon
Fondant au chocolat Icon
Foret Noire Icon
Fraisier Icon
Framboisier Icon
Galette Icon
Gateau au yaourt Icon
Gateau marbre Icon
View Desktop Version