Icons in this Icon Pack

Lego Shakespear Icon
Lego Spartan Icon
Lego Statue Of Liberty Icon
Lego Stormtroopers Icon
Lego Superman Icon
Lego Superman 2 Icon
Lego Surgeon Icon
Lego Swimmer Icon
Lego Trooper Icon
Lego Undead Barbossa Icon
Lego V Icon
Lego Will Turner Icon
Lego Wolfman Icon
Lego Yoda Icon
Lego Zombie Icon
View Desktop Version