Icons in this Icon Pack

Programs Icon
Reddit Icon
Regedit Icon
Region And Language Icon
Run Icon
Run Window Icon
Safari Icon
Search Icon
Security Icon
Speech Icon
Steam Icon
System Icon
Taskbar And Start Menu Icon
Tumblr Icon
Twitter Icon
User Icon
User Accounts Icon
Utorrent Icon
Video Icon
Video Cam Icon
Vlc Media Player Icon
Winamp Icon
Wordpad Icon
Youtube Icon
View Desktop Version