Icons in this Icon Pack

Folder joomla Icon
Folder jpeg Icon
Folder library Icon
Folder lock Icon
Folder movies Icon
Folder music Icon
Folder photos Icon
Folder png Icon
Folder public Icon
Folder ruby Icon
Folder sites Icon
Folder sql Icon
Folder system Icon
Folder tiff Icon
Folder ubuntu Icon
Folder user Icon
Folder utily Icon
Folder wallpapers Icon
Folder web Icon
Folder web upload Icon
Folder wifi Icon
Folder windows Icon
Folder wordpress Icon
Smart folder Icon
View Desktop Version