Icons in this Icon Pack

Acrobat Icon
Aim Icon
Antivirus Icon
Audacity Icon
Blue Folder Icon
Calculator Icon
Calendar Icon
Canary Icon
Chrome Icon
Computer Icon
Desktop Icon
Documents Icon
Drive Icon
Email Icon
Email blue Icon
Excel Icon
Facebook Icon
Favorites Icon
Firefox Icon
Foobar Icon
Gmail Icon
Google Calendar Icon
Illustrator Icon
Inkscape Icon
View Desktop Version