Icons in this Icon Pack

Stop Icon
StumbleUpon Icon
Symbol Back Icon
Symbol Down Icon
Symbol Right Icon
Symbol Up Icon
Tag Icon
Tag add Icon
Tag remove Icon
Twitter Icon
Unlock Icon
Upload Icon
USB Icon
User Icon
User add Icon
User delete Icon
Users Chat Icon
Users Group Icon
Video Icon
Warning Icon
Wireless Icon
Yahoo Icon
Yahoo Messenger Icon
Youtube Icon
View Desktop Version