Icons in this Icon Pack

Bracelet Icon
Golden Purse Icon
Handbag Icon
Lipstick Icon
Lipstick Red Icon
Mirror Icon
Notepad Icon
Pendant Icon
Perfume Icon
Pink Journal 2010 Icon
Scarf Icon
View Desktop Version