Icons in this Icon Pack

Candle Christmas Icon
Christmas Angel Icon
Christmas Balls Icon
Christmas Day Icon
Christmas House Icon
Christmas Snowman Icon
Elf Icon
Old Santa Icon
Xmas Wreath Icon
View Desktop Version