Icons in this Icon Pack

ICQ Icon
Illustrator Icon
Internet Explorer Icon
Mail Icon
My documents Icon
My favorits Icon
My music Icon
My pictures Icon
My video Icon
Photoshop Icon
PowerPoint Icon
Publisher Icon
Ranpu Icon
Safari Icon
Sensu Icon
Services Icon
Trash Icon
Trash Empty Icon
Tsukubai Icon
USB drive Icon
Windows live mail Icon
Windows live messenger Icon
Windows media playeur Icon
Word Icon
View Desktop Version